Search This Blog

Thursday, September 5, 2013

HP POLICE FINAL RESULT

On 05-08-13 HIMACHAL PRADESH POLICE MALE/FEMALE RECRUITMENT RESULT have been declared at Police Lines Bharari, Shimla. The result is as follows:-

902769 - SUNITA DEVI,  903497- SAMRIDHI THAKUR, 903554- SUMAN KUMARI, 903450- PRIYANKA CHAUHAN, 903296- ANITA KUMARI, 903498- SAMRITI, 903387- SIMPLE CHAUHAN, 902911- RAJWANTI, 902880- SULEKHA, 902993- ANURADHA SHARMA, 903564- MADHU BALA, 902792- KAUSHLYA KUMARI, 903439- BHAWNA KANWAR, 901461- GURU DEV, 901051- MUKESH KUMAR, 902364- RAJAT CHANDEL, 902550- NITESH KUMAR, 901133- SANJEEV SHARMA, 902260- PUNEET, 902338- PRAVEEN KUMAR, 901166- BHUPENDER LAL, 901840- RAHUL VERMA, 900155- CHAMAN LAL, 901111- VIJENDER SINGH, 901854- SANDEEP, 902196- JAI PARKASH SHARMA, 901774- SANDEEP KUMAR, 902437- DEVENDER KUMAR THAKUR, 902686- HASEEN KUMAR, 901276- AJAY SHARMA, 901742- AJAY MEHTA, 900256- SUNNY TEGTA, 900160- ABHISHEK SHARMA, 902520- HARISH KUMAR HARNOTE, 900498- DINESH KUMAR, 902537- RAKESH KUMAR, 900119- NARENDER DEV, 900893- KAMLESHWAR, 902624- ROSHAN LAL, 900213- SONU, 902320- RAKESH DHIMAN, 902000- SUNIL KUMAR, 900588- BHUBNESH KUMAR, 902471- BALWANT THAPEN, 902185- CHANDER ROZTA, 900482- BALBIR SINGH, 900040- RAJ KIRAN, 901599- JAI GOPAL, 902159- ANIL KUMAR, 902031- ROHIT KUMAR, 901682- KEWAL RAM, 902016- KAMAL KISHORE, 900564- DIWAN SINGH, 900118- PRADEEP THAKUR, 902376- AMIT KUMAR, 902123- ASHOK KUMAR, 902608- HEMANT KUMAR, 901638- SURENDER SINGH, 900684- VIKRANT, 900731- ANIL KUMAR, 900668- RAJINDER KUMAR, 900146- VIRENDER KUMAR, 900122- BALWAN AZAD.

No comments:

Post a Comment